Welkom op de pagina van Stichting De Veelboer.

In september 2020 heeft het parochiebestuur besloten om 6 van de 9 kerken in de Heilige Pancratius Parochie tussen nu en 2025 te willen sluiten. Onder deze 6 kerken behoort ook de kerk van Vasse. De kerksluiting heeft ook gevolgen voor De Veelboer, aangezien het gebouw eigendom is van de Pancratius Parochie.

Naar aanleiding van deze berichtgeving en het feit dat het huurcontract van de huidige gebruiker Kameleongroep Scouting Vasse eo eind 2022 eindigt is het huidige scouting bestuur in overleg gegaan met de commissie van beheer van de H.H. Joseph en Pancratius en het bestuur van Heilige Pancratius Parochie.

Wij zijn een nieuwe stichting : Stichting De Veelboer.

Ons doel : het gebouw behouden voor de lokale gemeenschap en het ook daarvoor breed maatschappelijk in willen (blijven) zetten.

Deze stichting heeft dan ook als statutaire doelstellingen :

• Het gebouw en bijbehorende terrein in eigendom te verwerven, in eigendom te houden, te beheren en het gebouw in een zo goed mogelijke staat van onderhoud te brengen en te behouden voor de gemeenschap van Vasse, Hezingen, Mander en Manderveen.
• De betrokkenheid van de dorpsgemeenschap Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen met betrekking tot het gebouw en bijbehorende terrein te onderhouden en bevorderen, alles in goede balans en in goed overleg met andere multifunctionele gebouwen in de gemeenschap.
• Naast de huidige scouting ook andere activiteiten te doen plaats vinden, onder voorwaarde dat de waardigheid van het gebouw en bijbehorende terrein niet wordt aangetast, zulks te beoordeling van het bestuur die de volledige zeggenschap heeft over het gebruik van het gebouw en bijbehorende terrein.

Er zijn inmiddels zes werkgroepen opgericht om de doelstellingen van de stichting te kunnen behalen: oprichten stichting, werven van subsidies, verhuurmogelijkheden, crowdfunding, media en exploitatie. Deze werkgroepen overleggen periodiek met elkaar in fysieke bijeenkomsten. Ten behoeve van deze werkgroepen zoeken wij nog mensen die ons willen helpen en daarnaast zoeken wij nog extra leden in het bestuur van Stichting de Veelboer. Mocht u daar interesse in hebben, of mocht u goede ideeën hebben, dan kunt u ons het beste even mailen : stichtingdeveelboer@gmail.com.

Stichting De Veelboer heeft een Facebook pagina aangemaakt om iedereen de komende tijd zoveel mogelijk op de hoogte te kunnen houden van diverse ontwikkelingen en de mogelijke toekomst van deze unieke plek : De Veelboer Broekdijk 73 in Mander.

Update december 2023; De stichting is inmiddels eigenaar en is bezig met de aanpassingen voor toekomst!