De Veelboer

Het scoutinggebouw van scoutinggroep De Kameleon heeft een maatschappelijke functie en draagt de naam “De Veelboer”.

Van oudsher was het gebouw een boerderij dat gerund werd door Jan en Dien Mensen, “Jan en Dien van’ Veelboer”. Jan en Dien waren een gelukkig getrouwd echtpaar dat zich betrokken voelden bij de geloofsgemeenschap van Vasse. Jan stond bekend om zijn goedlachse humeur en zijn vrouw Dien was zeer gastvrij. Jan en Dien werkten hard op de boerderij, dat ze tot een mooi bedrijf hadden opgebouwd en waar ze in alle eenvoud leefden. Waar neefjes en nichtjes met alle plezier graag bij hun bijzondere oom en tante op bezoek kwamen om te logeren en te spelen, was het Jan en Dien niet gegeven om eigen kinderen op te laten groeien op hun erf.

Naarmate de jaren verstreken en het echtpaar ouder werd, werd er nagedacht over wat er met de boerderij moest gaan gebeuren, wanneer Jan en Dien uit de tijd zouden komen. De prachtige afgelegen boerderij aan de Broekdijk te Mander kon niet doorgegeven worden aan eigen kinderen, daar ze tot hun grote spijt altijd kinderloos waren gebleven. Jan en Dien besloten hun eigendom te schenken aan de kerk van Vasse, met de uitgesproken wens dat de geloofsgemeenschap er dankbaar gebruik van zouden kunnen maken op de plek die hen zo dierbaar was. Dan zouden er toch nog kinderen spelen op het erf, zoals ze zich altijd zo vurig wensten.

De kerk van Vasse behield haar woord en in 1996 stelde deze de boerderij ter beschikking aan een groep mensen die het voornemen hadden om een scoutinggroep op te richten voor de jeugd in Vasse en omstreken. 1 ½ jaar lang hebben vrijwilligers, inwoners van Vasse, Mander e.o. en bedrijven werkzaamheden verricht om de authentieke boerderij om te bouwen in een waar scoutinggebouw, met alle faciliteiten dat zo’n accommodatie nodig heeft, bekostigd uit fondsen, sponsoren, gemeenten en overheden, veel zelfwerkzaamheid van kaderleden en inwoners van Vasse en Mander. Na een openluchtmis, geleid door de Pastores van der Sman en Kerkhof Jonkman, in 1998 werd het nieuwe scoutinggebouw De Veelboer geopend en kon scoutinggroep De Kameleon starten met het aanbieden van scouting spelactiviteiten voor de jeugd uit Vasse e.o. Dat hier vraag naar was, werd overduidelijk toen de aanmeldingen zich tot maar liefst 140 jeugdleden lieten tellen.

Sindsdien klinkt er op het erf van De Veelboer het geluid van lachende en spelende kinderen, worden vriendschappen gesloten en word het kind of jeugdlid gevormd in zijn of haar persoonlijkheid, precies zoals Jan en Dien van’ Veelboer dit ooit voor ogen hadden.